TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Danh sách thi các lớp dược, y đa khoa hk1-2 2020-2021

20/01/2021 0 0

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc môn học học kỳ 1 đợt 2 năm học 2020-2021

SV kiểm tra danh sách thi theo lớp, theo môn học. Nếu không có tên trong danh sách, SV liên hệ phòng KT&ĐBCL để được giải quyết

 

Bài viết mới
Workshop “THÀNH CÔNG TRONG TẦM TAY"
Workshop “THÀNH CÔNG TRONG TẦM TAY"

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tiễn sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp, Trường ĐH Buôn Ma Thuột phối hợp với Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tổ chức workshop "ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC SAU TỐT NGHIỆP" dành cho sinh viên Dược đã và chuẩn bị tốt nghiệp.