TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Danh sách thi các lớp dược, y đa khoa hk1-2 2020-2021

20/01/2021 0 0

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc môn học học kỳ 1 đợt 2 năm học 2020-2021

SV kiểm tra danh sách thi theo lớp, theo môn học. Nếu không có tên trong danh sách, SV liên hệ phòng KT&ĐBCL để được giải quyết