TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu Bộ môn Khoa học cơ bản

04/06/2018 0 0

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học cơ bản được thành lập vào ngày 09/9/2015 theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHBMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Tiền thân của Bộ môn Khoa học cơ bản là Khoa Cơ bản, quản lý và giảng dạy các môn khoa học cơ bản của Khoa Y và Khoa Dược, gồm các Tổ bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Anh văn, Tin học, Triết học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng. Về sau, để phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập. Từ đây, bộ môn Anh văn và Tin học do Trung tâm phụ trách.

Hiện nay, Bộ môn Khoa học cơ bản có 04 giảng viên, trong đó: 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 01 kỹ thuật viên có trình độ đại học và nhiều giảng viên thỉnh giảng giỏi có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy được mời từ các trường đại học Y, Dược có uy tín trong cả nước.

              

Đội ngũ giảng viên bộ môn

II. Chức năng

Bộ môn Khoa học cơ bản thực hiện chức năng chính là giảng dạy các bộ môn khoa học cơ bản (gồm: Toán, Vật Lý, Lý –Sinh, Hóa học, Sinh học, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng), và nghiên cứu khoa học.

III. Nhiệm vụ:  

Bộ môn Khoa học Cơ bản đảm nhiệm các nhiệm vụ:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy;

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến từng học phần, môn học;

3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu ở Tây Nguyên và trên cả nước thực hiện nghiên cứu khoa học;

5. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên Bộ môn khoa học cơ bản.

IV. Kết quả đạt được

1. Về hoạt động giảng dạy: Bộ môn đã quản lý và trực tiếp giảng dạy các học phần khoa học tự nhiên từ năm 2014 cho đến nay;

2. Về hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Đã thực hiện 01 đề tài NCKH cấp cơ sở: “Sưu tầm, xác định và xây dựng bộ tiêu bản thực vật một số bài thuốc của người Ê-Đê tại tỉnh Đắc Lắc năm 2016-2017”.

- Có 01 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên, số 26, tháng 10-2017, số đặc san kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Tây Nguyên.

- Định hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các hợp chất tự nhiên, đặc biệt về hóa dược liệu, nghiên cứu về thực vật dược trên khu vực Tây Nguyên.

3. Thành tích tập thể: Tập thể lao động tiên tiến năm học 2016 – 2017.

IV. Đội ngũ giảng viên: