TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu Cấp ủy, Chi bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

01/10/2019 0 0

 

Trường Đại học Buôn Ma Thuột được thành lập năm 2014 theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Trường luôn có sự đồng hành, lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở. Chi bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, được thành lập theo Quyết định số 724-QĐ/ĐUK ngày 14/8/2015. Là hạt nhân chính trị tại đơn vị, lãnh đạo đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Thời gian đầu sau khi thành lập, Chi bộ Nhà trường chỉ có 06 đảng viên, trong đó Ban chấp hành Chi ủy gồm có 03 đồng chí:

  • Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Bí thư
  • Đồng chí Đặng Tuấn Đạt - Phó Bí thư
  • Đồng chí Trần Văn Tuấn - Chi ủy viên

Đầu năm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Long nghỉ công tác tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột và chuyển sinh hoạt đảng về địa phương. Đảng ủy khối đã ra Quyết định số 1772-QĐ-ĐUK ngày 17/10/2018 giao cho đồng chí Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, và Quyết định số 1773-QĐ-ĐUK ngày 17/10/2018 giao cho đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Năm 2019, đồng chí Đào Duy Hùng – Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo được chỉ định bổ sung là Cấp ủy viên, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay Chi bộ Trường đã có 18 đảng viên, trong đó 15 đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên và 03 đảng viên là sinh viên.

Description: C:\Users\cuc\Downloads\_DSC3320.jpg  

Đảng viên Chi bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng cơ sở, trong thời gian qua một mặt Chi bộ củng cố, ổn định tổ chức, đồng thời trực tiếp chỉ đạo xây dựng, tổ chức bộ máy của đơn vị, trong đó chú ý việc xây dựng lực lượng, nhất là đội ngũ giảng viên, từng bước đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng thành một khối đoàn kết trong đơn vị; Chú trọng tạo điều kiện cho đảng viên tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị. Đảng viên của Chi bộ có phẩm chất tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đến nay, Chi bộ đã giới thiệu và kết nạp được 02 đảng viên mới, và đã có hàng chục đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú được Chi bộ giới thiệu tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây sẽ là lực lượng bổ sung quan trọng cho tổ chức cơ sở Đảng của Trường.

Chi bộ giữ vững nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã và đang từng bước được củng cố và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn đoàn kết, nhất trí, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Cùng với tập thể lãnh đạo, xây dựng Trường Đại học Buôn Ma Thuột trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, sáng về y đức, giỏi về y thuật, góp phần tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.