TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu Hội Sinh Viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột

19/06/2020 0 0

Căn cứ Quyết định số 2791/QĐ/UBND, ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Cho phép thành lập Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học Buôn Ma Thuột”.

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ/HSV-ĐL, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội Sinh Viên tỉnh Đắk Lắk về việc “Công nhận Ban chấp hành, Ban thư ký, Ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học Buôn Ma Thuột lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022”.

Ngày 21 tháng 12 năm 2019 Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học Buôn Ma Thuột lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2020; đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học Buôn Ma Thuột lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2020 và bầu ra được BCH chính thức với các chức danh chủ chốt:

Đồng chí: Lê Thị Mỹ Duyên – Chủ tịch HSV nhiệm kỳ I (2019-2022)

Đồng chí: Nguyễn Thị Ái Triêm – Phó chủ tịch HSV nhiệm kỳ I (2019-2022)

Đồng chí: Đỗ Minh TuấnPhó chủ tịch HSV nhiệm kỳ I (2019-2022).

Hội Sinh Viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột hiện có 2141 hội viên, trong đó có 25 chi hội.

Hội Sinh Viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột là lực lượng trẻ, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thiện và phát triển toàn diện bản thân và tổ chức Hội. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội Sinh Viên Việt Nam.

   

Ban Chấp hành HSV Trường ĐH Buôn Ma Thuột lần I, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 21 đồng chí.