TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh & Công tác sinh viên

04/06/2019 0 0

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên được thành lập vào ngày 15/12/2020 theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHBMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Tiền thân của Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên là Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo, thực hiện các công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo. Về sau, để phù hợp với nhu cầu phát triển của nhà trường, Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo đã đổi tên thành phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.

Hiện nay, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên có 09 nhân sự, gồm: 01 Trưởng phòng và 08 nhân viên. 

Đội ngũ nhân sự

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Chức năng

1.1 Chức năng trong công tác quản lý

Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách trong hoạt động tuyển sinh và quản lý hỗ trợ sinh viên của Trường.

Xây dựng hệ thống thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý hỗ trợ sinh viên.

1.2. Các chức năng chính trong công tác thực hiện

Tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh các ngành, hệ đào tạo do Nhà Trường tổ chức.

Quản lý sinh viên:

 • Quản lý về công tác hành chính (Hồ sơ sinh viên nhập học, sĩ số, hồ sơ sinh viên tốt nghiệp);
 • Quản lý về con người (việc thực hiện quy chế học vụ, nề nếp, rèn luyện trong quá trình học tập của sinh viên);

Hỗ trợ sinh viên:

 • Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập: tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình học: quy chế học vụ, quy chế đào tạo, tài liệu học tập;
 • Hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm: Thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các lớp đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác liên quan.
 • Hỗ trợ về chỗ ở, y tế, pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, thông tin việc làm.

- Quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Nhiệm vụ
Sơ đồ thể hiện nhiệm vụ Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên như sau:

2. 1. Công tác tuyển sinh

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học và các trình độ đào tạo khác của trường.

     Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hằng năm.

     Tham mưu, xây dựng các văn bản triển khai công tác tuyển sinh của Trường.

     Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh đối với Hội đồng tuyển sinh và cơ quan chủ quản.

     Quản lý Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ nhập học của sinh viên.

     Tổng hợp, dự toán kinh phí tuyển sinh hằng năm của Nhà trường.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

a. Quản lý về hồ sơ sinh viên

 • Xây dựng các quy định cụ thể trong Quy chế học sinh sinh viên tại Trường và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
 • Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ và bảo mật hồ sơ sinh viên theo quy định của Trường và của Nhà nước.
 • Xây dựng, tổng hợp và lưu trữ cơ sở dữ liệu thông tin nhân thân của sinh viên toàn Trường trên nền tảng quản lý bằng công nghệ thông tin.

b. Quản lý người học

 • Giám sát về nề nếp, chuyên cần, đạo đức, tư tưởng, lối sống của sinh viên tại Trường.
 • Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban giám sát và đề xuất trong công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
 • Kiểm tra việc chấp hành quy chế nội trú, ngoại trú, có sự phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
 • Quản lý các hoạt động trong sinh viên, chủ động khai thác các hình thức thông tin, đa dạng, thích hợp để quảng bá hình ảnh tốt đẹp của sinh viên.
 • Có phưng án xử lý phù hợp các sự cố phát sinh tiêu cực trong các hoạt động, hành vi của sinh viên gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường.

c. Giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chế học vụ, thủ tục hành chính

 • Tiếp nhận đơn, thư và ý kiến của sinh viên phản ánh về các hoạt động đào tạo và các việc có liên quan đến quyền lợi của sinh viên.
 • Trực tiếp giải trình hoặc chuyển tiếp đến các đơn vị chức năng có liên quan trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến ý kiến sinh viên.
 • Phối hợp đôn đốc việc đóng học phí đối với sinh viên, đảm bảo quyền lợi người học.

2.3. Công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên

 1. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các quy chế, nội quy, quy định của Trường đối với sinh viên.
 2. Hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên trong việc đăng ký nội trú, ngoại trú;
 3. Tiếp nhận thông tin, ý kiến phản hồi ban đầu của sinh viên và phối hợp với Phòng, Khoa liên quan giải quyết các vấn đề liên quan;
 4. Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng và các chính sách có liên quan đến sinh viên;
 5. Đề xuất danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trình Ban giám hiệu xét giải quyết, tạo điều kiện để sinh viên học tập.
 6. Tổ chức các chương trình sự kiện sinh viên chào mừng các ngày lễ, hội, góp phần tạo sân chơi và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
 7. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng mềm đối với sinh viên theo yêu cầu của 03 giai đoạn học tập (Giai đoạn tân sinh viên, giai đoạn sinh viên, sinh viên năm cuối).
 8. Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên.
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa học, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các quy định của Nhà trường.
 • Công tác tuyên truyền học tập chính trị – tư tưởng theo Chủ trương của Đảng và nhà nước;
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về văn hóa học đường, quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, tổ chức các cuộc thi xây dựng hình ảnh, hình mẫu và nét đẹp sinh viên Buôn Ma Thuột.
 1. Xây dựng sân chơi vui mà học đối với sinh viên
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức các Phong trào thi đua, giao lưu giữa các đơn vị trong và ngoài Trường nhằm rèn luyện sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;
 • Xây dựng và triển khai các câu lạc bộ về văn hóa, thể thao thu hút sinh viên tham gia và rèn luyện nâng cao thành tích thể thao, văn thể mỹ;
 • Xây dựng và phát triển CLB học thuật nhằm duy trì và phát huy khả năng, nâng cao thành tích của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.
 • Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia.
 1. Y tế học đường
 • Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học, tư vấn, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định;
 • Triển khai công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên toàn Trường.
 • Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bệnh tật, vệ sinh môi trường;
 • Tổ chức hoạt động giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên;
 • Phối hợp với cán bộ y tế tại Trường để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.

2.4. Công tác quan hệ doanh nghiệp – việc làm

 1. Quan hệ doanh nghiệp
 • Chủ động xây dựng kế hoạch và kết nối và liên hệ, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến ngành đào tạo nhằm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
 • Theo dõi thông tin tuyển dụng lao động của các đơn vị, tổ chức liên quan để chủ động kết nối đến sinh viên.
 • Thống kê và Lập danh sách các tổ chức, doạnh nghiệp cơ quan có liên quan đến lĩnh vực đào tạo và việc làm của sinh viên.
 1. Công tác Hướng nghiệp, khởi nghiệp và việc làm sinh viên
 • Chủ trì, phối hợp các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động về ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên;
 • Tổ chức các lớp đào tạo tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho sinh viên.
 1. Công tác cựu sinh viên
 • Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện công tác Cựu Sinh viên của Trường, thống kê danh sách cựu sinh viên và phụ trách tổ chức Ban Liên lạc Cựu Sinh viên cấp Trường
 • Phối hợp với các Khoa thành lập CLB Cựu Sinh viên cấp Khoa và phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến cựu sinh viên.
 • 3. Công tác khác
 1. Công tác đảm bảo chất lượng
 • Xây dựng và thực hiện các văn bản quản lý, điều hành các hoạt động chức năng nhiệm vụ của Phòng theo hướng dẫn của công tác đảm bảo chất lượng;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá kết quả tuyển sinh, quản lý và hỗ trợ sinh viên;
 • Tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên và các bên liên quan trong các hoạt động của Phòng.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công./.

  3. Thành tích tập thể:

Tập thể lao động tiên tiến năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020.

IV. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:

1. ThS. Võ hoàng Sơn - Trưởng phòng

2. ThS. Lê Nhật Quang - Chuyên viên

3. CN Trần Thị Thanh Tâm - Chuyên viên

4. CN Huỳnh Đức Hiển - Chuyên viên

5. ThS. Quách Anh Dũng - Chuyên viên

6. ThS. Lê Thị Mỹ Duyên - Chuyên viên

7. ThS. Trần Văn Đôn - Chuyên viên

8. ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên viên

9. CN Lê Hồng Thái - Chuyên viên