TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

22/02/2024 0 0

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHBMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột (nay là Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2015.

Khi mới thành lập, Trung tâm có 03 cán bộ nhân viên, giảng viên: 01 Phụ trách, 01 giảng viên và 01 nhân viên. Đến tời điểm hiện tại, tháng 02/2024, Trung tâm có tổng số 15 cán bộ giảng viên và nhân viên, gồm 01 Giám đốc, 04 Nhân viên Giáo vụ, 09 Giảng viên Tiếng Anh và 01 Giảng viên Tin học.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện chức năng đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu, đặc biệt tập trung vào phát triển chương trình giáo dục và tổ chức đào tạo Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó, Trung tâm còn đào tạo và tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học các trình độ theo Chuẩn Quốc gia, cũng như liên kết tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học Quốc tế.

Từ năm học 2023 – 2024, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cập nhật và chuẩn hóa chương trình đào tạo Tiếng Anh, Tin học, từng bước hoàn thiện các Đề án đào tạo chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế (MOS), Đề án Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học.

 

Bài viết mới
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: thực hiện số hóa các công tác chuyên môn và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ các công tác quản trị về đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau: