TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Học tập kinh nghiệm khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

02/09/2020 0 0

Sau đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt vào ngày 02/8/2020, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tiếp tục cử cán bộ tham gia quan sát viên tại đợt Khảo sát chính thức từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2020 để học hỏi theo Quyết định số 85/QĐ-KĐCLGD ngày 27/7/2020 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Thực hiện đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt là Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do PGS.TS.Trần Thị Hà – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD làm Trưởng đoàn, và PGS.TS.Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD làm cố vấn giám sát Đoàn.

​​​​​​ Đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài diễn ra liên tục trong 01 tuần, với tinh thần làm việc tích cực và đầy trách nhiệm của Đoàn đánh giá ngoài và Cơ sở giáo dục. Để chuẩn bị tốt cho đợt Khảo sát chính thức, phía Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã chú trọng thực hiện một số nội dung công việc quan trọng như: Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, minh chứng của Báo cáo Tự đánh giá, sẵn sàng cho khảo sát; Phân công, sắp xếp nhân sự, khách mời phục vụ khảo sát; Bố trí, đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện,… phục vụ cho Đoàn đánh giá ngoài trong thời gian làm việc tạị Trường. Đây là cơ hội để Trường Đại học Buôn Ma Thuột học hỏi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt kế hoạch đánh giá ngoài cơ sở giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

ThS. Đặng Thị Thanh Cúc