TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

01/06/2024 0 0

Chiều ngày 31/5, Đảng bộ Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phan Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Đồng chí Phan Quang Ngọc,  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày các nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở đó, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, ra sức học tập làm theo phong cách, tác phong công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo thêm động lực và quyết tâm mới để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, thường xuyên, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Trung tâm TTTT& Thư viện