TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Họp Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục quý I năm 2023

12/02/2023 0 0

Sáng ngày 10/02, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi họp đầu tiên của Hội đồng Bảo đảm chất lượng để triển khai kế hoạch phát triển hoạt động bảo đảm chất lượng năm 2023 dưới sự chủ trì của GS.TS. Đặng Tuấn Đạt - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên trong Hội đồng.

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt nhấn mạnh, đảm bảo chất lượng yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của mọi đơn vị, phòng ban trong nhà trường, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên đều phải có trách nhiệm tham gia và thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng, sắp xếp để kiện toàn lại họat động Bảo đảm chất lượng hướng tới chất lượng thực sự, thảo luận thống nhất các tiêu chí, chiến lược, danh mục để thực hiện một cách hiệu quả và đáp ứng chi phí cho phép.

Tại buổi họp, Thư ký hội đồng ThS.Nguyễn Hương Huệ trình bày các nội dung và kế hoạch hoạt động chính của Hội đồng trong năm 2023, ưu tiên nhiệm vụ rà soát chiến lược phát triển của trường và đơn vị, xây dựng, định biên hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, hệ thống các quy trình, công cụ, biểu mẫu cùng các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của các đơn vị. Hàng tháng, sẽ tổ chức các chuyên đề về hoạt động BĐCL để từng bước hình thành văn hoá chất lượng trong nhà trường.

Thanh tra pháp chế ThS.Nguyễn Thị Phương Nga cũng nêu ra một số ý kiến như kết hợp với hoạt động Bảo đảm chất lượng rà soát văn bản, phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, các văn bản trùng lặp, không sử dụng, thay đổi ra thông báo bãi bỏ, xây dựng các văn bản mới phù hợp với hiện tại.

Nội dung xuyên suốt tại cuộc họp tập trung vào việc trao đổi về các tiêu chí trong danh mục tài liệu Hệ thống Đảm bảo chất lượng, trả lời những vướng mắc của thành viên và nêu ra những sáng kiến để phục vụ cho hoạt động diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Buổi họp diễn ra thành công với sự nhất trí cao của các thành viên về các nhiệm vụ được triển khai.

Võ Thị Mỹ

Phòng KT&ĐBCL

 

 

 

Bài viết mới