TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Họp Hội Đồng Trường thường niên năm 2022

28/06/2022 0 0

Ngày 28/6 vừa qua, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức họp Hội đồng Trường thường niên, năm 2022. Cuộc họp được diễn ra tại Phòng họp D103 dưới sự chủ tọa và điều hành của GS.TS Cao Tiến Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã diễn 2 sự kiện có ý nghĩa quan trọng đó là khánh thành Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2/2022 và Trường ĐH Buôn Ma Thuột chính thức được đổi tên thành Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình xây dựng, phát triển của Nhà trường.

Ngày 22/6/2022, Hội nghị Nhà đầu tư đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-NĐT về chủ trương, định hướng phát triển Trường Đại học Buôn Ma Thuột giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở để Hội đồng Trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Chiến lược và mục tiêu phát triển của Trường trong thời gian tới, đòi hỏi Hội đồng Trường phải nâng cao chất lượng hoạt động cũng như tăng cường vai trò trong công tác hoạch định, lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi giám sát. Theo đó năng lực và hiệu quả của các thành viên trong Hội đồng cũng cần được phát huy một cách tối đa, đặc biệt là các ý tưởng, giải pháp mới.

Hội đồng Trường tổ chức họp Hội đồng lần thứ nhất để triển khai chủ trương của Nhà Đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là thảo luận và xây dựng các mục tiêu chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

GS.TS Đặng Tuấn Đạt - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại cuộc họp

GS.TS Cao Tiến Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại cuộc họp

Các thành viên trong Hội đồng trường