TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Hướng dẫn triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

15/03/2023 0 0

Nối tiếp các hoạt động rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và bảo đảm chất lượng cấp chương trình đào tạo đã thực hiện trong năm 2022. Ngày 15/3 vừa qua, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức chương trình hướng dẫn triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, do Phòng KT&ĐBCL chủ trì.

Mục tiêu nhằm hướng dẫn đội ngũ quản lý, nhân viên, thành viên hội đồng BĐCL hiểu hơn về tầm quan trọng việc xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giáo dục, chuẩn bị tốt nhất cho hệ thống vận hành, kiểm tra, đánh giá toàn bộ công tác chuyên môn trong nhà trường, có cơ sở dữ liệu sẵn phục vụ công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo quy định.

Tại chương trình, các thành viên được nắm bắt các thông tin tổng quan về bối cảnh trong và ngoài nước về hệ thống IQA; trách nhiệm về BĐCL của tất cả đội ngũ trong nhà trường; lắng nghe phương pháp xây dựng và kiểm soát chiến lược phát triển cấp trường và cấp đơn vị.

Trong buổi hướng dẫn, các thầy cô trực tiếp thực hành xây dựng chiến lược phát triển, xác định mục tiêu chất lượng, và tiến hành rà soát quy trình BĐCL tại đơn vị, thực hiện bước 2 trong 4 bước chính của quá trình xây dựng hệ thống IQA của nhà trường. Tuy thời gian không dài nhưng đã đem lại nhiều thông tin có giá trị và tạo ra động năng mới cho đội ngũ lãnh đạo và các thành viên tham gia.

Hướng dẫn triển khai hệ thống BĐCL bên trong là chương trình khởi đầu cho chuỗi các hoạt động bảo đảm chất lượng của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong năm 2023. Các hoạt động này sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống chất lượng trong nhà trường trong những năm học tiếp theo.

 

Trung tâm TTTT&Thư viện

Bài viết mới