TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Khai báo thông tin dịch tễ

23/10/2021 0 0

Sinh viên khai báo thông tin dịch tễ ngày thi 27/10/2021 (tại đây)

Lưu ý: - Thời gian khai báo: Từ 12g00 đến 19g00 hằng ngày.
- Cổng thông tin khai báo dịch tễ chỉ mở 24 giờ trước ngày thi.

Bài viết mới
Đại học Buôn Ma Thuột đạt thành tích tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế  lần thứ XX
Đại học Buôn Ma Thuột đạt thành tích tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Từ ngày 25 – 27/11, cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo hình thức trực tuyến.