TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Lịch phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS 06 tháng cuối năm 2024 của IDP Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

22/05/2024 0 0

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS 06 tháng cuối năm 2024 của IDP Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột như sau

Tháng

Ngày thi Nói

Phòng thi: E201, E202

Ngày thi Nghe – Đọc – Viết

Phòng thi: E301

Tháng 6

06, 07/6/2024

08/6/2024

11, 12/6/2024

13/6/2024

Tháng 7

25, 26/6/2024

27/7/2024

Tháng 8

06, 07/8/2024

08/8/2024

Tháng 9

12, 13/9/2024

14/9/2024

Tháng 10

17,18/10/2024

19/10/2024

Tháng 11

21, 22/11/2024

23/11/2024

Tháng 12

03, 04/12/2024

05/12/2024

26, 27/12/2024

28/12/2024