Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột
Phòng Khảo thí & ĐBCL

TIN TỨC & SỰ KIỆN Xem Thêm

THÔNG ĐIỆP KHẢO SÁT

THÔNG ĐIỆP KHẢO SÁT

Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo một môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển bản thân cả về tài và đức, Trường Đại học Buôn Ma Thuột rất quan tâm đến ý kiến của sinh viên về...

HOẠT ĐỘNG Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Xem Thêm

Không có dữ liệu