Đại Học Buôn Ma Thuột
Phòng Khảo thí & ĐBCL

TIN TỨC & SỰ KIỆN Xem Thêm

Học tập  kinh nghiệm khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Học tập kinh nghiệm khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Sau đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt vào ngày 02/8/2020, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tiếp tục cử cán bộ tham gia quan sát viên tại đợt Khảo sát chính thức từ...

HOẠT ĐỘNG Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Xem Thêm

Không có dữ liệu