Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột
Phòng ĐÀO TẠO

TIN NỔI BẬT

 CẢNH BÁO HỌC VỤ (LẦN 1) SINH VIÊN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐH HỆ CQ & LTCQ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023
CẢNH BÁO HỌC VỤ (LẦN 1) SINH VIÊN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐH HỆ CQ...

Quyết định số 432/QĐ-YDBMT ngày 15/11/2023 V/v cảnh báo học vụ (lần 1) sinh viên các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy và liên thông...

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀNH Y KHOA, NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HKI (ĐỢT 1,2) NH 2023-2024
ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀNH Y KHOA, NGÀNH ĐIỀU...

Lịch thi kết thúc học phần đối với lớp 22YC1-2; 22DDA1; 22YTA1 Những lớp còn lại thi như lịch đã ban hành (Nội dung chi tiết xem...