Đại Học Buôn Ma Thuột
Phòng ĐÀO TẠO

Thông báo

Xem tất cả
08
2019
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021
08
2019
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020
08
2019
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 16DLT03A
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 16DLT03A
08
2019
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 18DC1
Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 18DC1
08
2019
Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A
Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A