Đại Học Buôn Ma Thuột
Phòng ĐÀO TẠO

TIN NỔI BẬT

Chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng
Chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo đại học ngành Y tế công cộng
Chương trình đào tạo đại học ngành Y tế công cộng

Chương trình đào tạo đại học ngành Y tế công cộng

Thông báo về việc tổ chức đào tạo các môn Lý luận chính trị từ năm học 2019 - 2020 áp dụng cho đào tạo đại học hình thức chính quy và liên thông
Thông báo về việc tổ chức đào tạo các môn Lý luận chính trị từ...

Thông báo về việc tổ chức đào tạo các môn Lý luận chính trị từ năm học 2019 - 2020 áp dụng cho đào tạo đại học hình thức chính quy...

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2018
MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2018

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2018