Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột
Phòng Tổ Chức Hành Chính

TIN NỔI BẬT

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo...

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19

KH Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" Trường ĐHBMT đến năm 2030
KH Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" Trường ĐHBMT...

Kế hoạch Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" của Trường ĐH BMT đến năm 2030

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột
Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện...

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Thông báo

Xem tất cả
07
2020
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19

TIN TỨC & SỰ KIỆN Xem Thêm

KH Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" Trường ĐHBMT đến năm 2030

KH Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" Trường ĐHBMT đến năm 2030

Kế hoạch Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" của Trường ĐH BMT đến năm 2030

HOẠT ĐỘNG Phòng Tổ Chức Hành Chính Xem Thêm

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột