Đại Học Buôn Ma Thuột
Phòng Tổ Chức Hành Chính

TIN NỔI BẬT

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột
Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện...

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Buôn Ma Thuột 2015
Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Buôn Ma Thuột 20...

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Buôn Ma Thuột 2015

Thông báo

Xem tất cả
06
2020
Thông báo Vv tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
Thông báo Vv tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
06
2020
KH Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" Trường ĐHBMT đến năm 2030
Kế hoạch Phổ biến "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi" của Trường ĐH BMT đến năm 2030

TIN TỨC & SỰ KIỆN Xem Thêm

Không có dữ liệu

HOẠT ĐỘNG Phòng Tổ Chức Hành Chính Xem Thêm

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột