Đại Học Buôn Ma Thuột
QLKH & HTQT

TIN NỔI BẬT

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020 - chủ nhiệm đề tài: ThS Bùi Quốc Dũng
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020 - chủ nhiệm đề tài: ThS Bùi Quốc Dũng

Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021
Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm...

Sáng ngày 08/6, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021: “Xây dựng và...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Tố Uyên
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Tố Uyên

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - ThS. Huỳnh Văn Chung
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - ThS. Huỳnh Văn Chung

Sáng ngày 08/6, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát hàm lượng phenolic tổng...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020 - CNĐT: ThS. Huỳnh Văn Chung
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020 - chủ nhiệm đề tài Huỳnh Văn Chung

Thông báo tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021 - CNĐT: CN. Võ Thi Thùy Dung
Thông báo tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa...

Thông báo tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021 - CNĐT: CN. Võ Thi Thùy Dung

Thông báo

Xem tất cả
04
2021
Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cấp tỉnh năm 2020
Hội thảo Khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cấp tỉnh năm 2020 - Chủ nhiệm đề tài: Lê Trung Khoảng
04
2021
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh
tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh
09
2020
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 + 2019
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 + 2019
09
2019
Thông Báo số 2 gửi các đơn vị về việc hội nghị KH&CN kỷ niệm 5 năm thành lập Trường
Thông Báo số 2 gửi các đơn vị về việc hội nghị KH&CN kỷ niệm 5 năm thành lập Trường