ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
TT Ngoại Ngữ - Tin Học

Thông báo

Xem tất cả
09
2019
LỊCH THI LẠI TIẾNG ANH 1 KHÓA 2017, KHÓA 2018 VÀ TIẾNG ANH 3 KHÓA 2016
LỊCH THI LẠI TIẾNG ANH 1 KHÓA 2017, KHÓA 2018 VÀ TIẾNG ANH 3 KHÓA 2016
09
2019
Thông báo v/v tổ chức kiểm tra năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh B1) - Khóa 2016
Thông báo v/v tổ chức kiểm tra năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh B1) - Khóa 2016
09
2019
Thông báo v/v tổ chức kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học - Khóa 2019
Thông báo v/v tổ chức kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học - Khóa 2019

TIN TỨC & SỰ KIỆN Xem Thêm

Không có dữ liệu

HOẠT ĐỘNG Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Xem Thêm

Không có dữ liệu