TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Sinh viên Trường ĐH Buôn Ma Thuột tham dự Diễn đàn "Cử tri trẻ với Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026"

11/05/2021 0 0

Ngày 08/5, Tỉnh đoàn Đăk Lăk đã tổ chức Diễn đàn Cử tri trẻ với Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, với sự tham gia của 150 cử tri trẻ là đoàn viên thanh niên đến từ Thành đoàn Buôn Ma Thuột và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tham dự diễn đàn. Trong đó Trường ĐH Buôn Ma Thuột có 30 đoàn viên thanh niên tham gia.

Tại diễn đàn các cử tri trẻ cũng đã được thông tin về những nội dung trọng tâm liên quan đến cuộc bầu cử như: Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Hiến pháp và các văn bản các cấp về cuộc bầu cử; nhận diện, đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, đồng thời cùng nhau trao đổi những thắc mắc về các nội dung liên quan đến bầu cử như: hòm phiếu phụ, phiếu hợp lệ, quy trình bỏ phiếu bầu cử, trường hợp bị ốm vào ngày bầu cử…

Với hình thức trao đổi phong phú và nội dung thiết thực, thông qua Diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk mong muốn tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị trong tuổi trẻ toàn tỉnh để đoàn viên thanh niên tự giác, tích cực, chủ động đi bầu cử, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường ĐH Buôn Ma Thuột cũng đã tích cực tuyên truyền những nội dung trọng tâm liên quan đến cuộc bầu cử đến đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh