TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn - Giá Trị Cốt Lõi

12/06/2020 0 0

 

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT ĐẾN NĂM 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-ĐHBMT ngày 29 tháng 04 năm 2020

 của Hiệu trưởng trường Đại học Buôn Ma Thuột)

Sứ mệnh

 “Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Cung cấp dịch vụ chất lượng cao để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước.” 

Tầm nhìn

“Đến năm 2030, Trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ trở thành một trường đại học ứng dụng có uy tín với Hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước”

Giá trị cốt lõi

Năng lực – Đạo đức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển

Khẩu hiệu/Slogan

Cam kết vì lợi ích của cộng đồng

Bài viết mới
Họp Hội Đồng Trường thường niên năm 2022
Họp Hội Đồng Trường thường niên năm 2022

Ngày 28/6 vừa qua, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức họp Hội đồng Trường thường niên, năm 2022. Cuộc họp được diễn ra tại Phòng họp D103 dưới sự chủ tọa và điều hành của GS.TS Cao Tiến Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường.