TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Tập huấn về công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

11/01/2021 0 0

Trường đại học Buôn Ma Thuột sau khi thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào tháng 10/2020, đội ngũ các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường ngày càng hiểu hơn về tầm quan trọng và tinh thần bảo đảm - đánh giá chất lượng.

Với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng quản lý, tự kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo, nâng cao trách nhiệm đến từng hoạt động giảng dạy của giảng viên, các cán bộ quản lý cấp Khoa/ Bộ môn, qua đó từng bước rà soát và kiểm tra điều kiện tiến tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Y đa khoa và Dược học. Sáng ngày 08/01/2021, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi tập huấn về Tầm quan trọng và yêu cầu của công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định do TS.Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn, cùng với sự tham gia của hơn 50 cán bộ là quản lý, giảng viên, nhân viên của các Khoa/Bộ môn/ Trung tâm, các phòng ban và thành viên hội đồng đảm bảo chất lượng cơ sở.

TS.Nguyễn Quốc Chính - GĐ Trung tâm Khảo thí & Đánh giá CLĐT

hướng dẫn về hoạt động bảo đảm chất lượng

 Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Quốc Chính đã giới thiệu tổng quát về xu hướng giáo dục đại học thế kỷ 21 và nhấn mạnh các yêu cầu của giáo dục đại học giai đoạn mới như định hướng đầu ra, những yêu cầu với người học, trách nhiệm giải trình về chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục ngày càng cao, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng ở tất cả các hoạt động trong một cơ sở giáo dục là mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động thường xuyên của từng cá nhân và là bắt buộc trong trường đại học. Đối với chương trình đào tạo, người giảng viên quyết định cho việc phát triển chất lượng chương trình đào tạo, các hoạt động giảng dạy giám sát được, thực hiện theo đúng quy trình và trách nhiệm công khai kết quả.

 TS. Nguyễn Quốc Chính cũng đã chia sẻ kinh nghiệm gần 20 năm triển khai bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thầy chia sẻ văn hóa chất lượng của 1 tổ chức giáo dục là sự phối hợp cân bằng của yếu tố con người và yếu tố hệ thống, khi chất lượng nâng cao sẽ giúp cá nhân và tổ chức đồng hành phát triển. Nhà trường cần phải có hệ thống bảm đảm chất lượng bên trong (IQA) với sự cam kết và tham gia của Hội đồng trường, Ban giám hiệu, các phòng ban và giảng viên, kỹ thuật viên vì một mục tiêu chung lấy người học làm trung tâm.

Hơn 50 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia buổi tập huấn

TS. Trần Thị Thanh - Trưởng Khoa Y Trường tham gia thảo luận

TS. Lê Thương - Trưởng BM Khoa học cơ bản tham gia thảo luận

Ngoài chia sẻ các kinh nghiệm, TS Nguyễn Quốc Chính còn giúp quản lý các đơn vị định hướng nhiệm vụ đánh giá chương trình trong những năm tiếp theo vừa đảm bảo quy định kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa đảm bảo hiệu quả việc kiểm tra, rà soát và đánh giá chương trình của trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Buổi tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường nâng cao nhận thức về mục tiêu và ý nghĩa của công tác bảo đảm chất lượng, mục tiêu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, có kiến thức nền tảng về đảm bảo chất lượng bên trong, hỗ trợ cho kế hoạch triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2021 của Nhà trường.

TS. Nguyễn Quốc Chính chụp hình lưu niệm cùng với CB-GV-NV Nhà trường

ThS.Nguyễn Hương Huệ