TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Tập huấn về pháp luật sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

06/07/2020 0 0

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-ĐHBMT, ngày 18 tháng 05 năm 2020 về hoạt động Tập huấn sở hữu trí tuệ đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Buôn Ma Thuột năm học 2019 - 2020. Ngày 04/7 vừa qua, phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế đã chủ trì tổ chức thành công lớp Tập huấn pháp luật về sở hữu trí tuệ dành cho đối tượng sinh viên trong Nhà trường.

Lớp tập huấn do NCS-ThS. Nguyễn Nhật Thanh Giảng viên Khoa luật Dân sự - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, cùng sự tham gia của Ban cán sự các lớp thuộc khoa Y- Dược.

Với chủ đề “Pháp luật sở hữu trí tuệ” các học viên tham dự đã được Diễn giả Nguyễn Nhật Thanh chia sẻ các thông tin tổng quan về sở hữu trí tuệ, các nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, các quy trình đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, cách thức giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ…

Description: D:\2019-2020\thang 7\So huu tri tue\106777038_3136864439733526_899101795338703564_n.jpg

Chụp hình kỷ niệm sau khi kết thức lớp tập huấn

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho sinh viên, giúp sinh viên hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về luật sở hữu trí tuệ, từ đó thực thi và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Minh Huệ

Bích Hạnh