TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nhà trường quyên góp, ủng hộ hơn 48 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

07/06/2021 0 0

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về “Phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, sáng ngày 05/6, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nhà trường đã tổ chức buổi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

GS.TS Đặng Tuấn Đạt phát biểu tại buổi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi quyên góp, có đại diện Nhà đầu tư  Ông Trần Văn Tuấn, GS.TS. Đặng Tuấn Đạt - Hiệu trưởng Nhà trường, BS.CKII. Hoàng Văn Thái – Phó hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, Trung tâm, Bộ môn đại diện cho cán bộ, nhân viên, giảng viên ủng hộ với tổng số tiền 48.200.000 đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ này sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển tới Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một số hình ảnh:

Đại diện Nhà đầu tư, Ông Trần Văn Tuấn  ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

BS.CKII. Hoàng Văn Thái – Phó Hiệu Trưởng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

TS. Lê Thương đại diện Bộ môn Khoa học cơ bản ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

TS. Trần Thị Thanh  đại diện cho tập thể Khoa Y ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

ThS. Trần Nguyễn Tuấn Anh đại diện Phòng TC-HC ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

ThS. Đào Duy Hùng đại diện Phòng Quản lý Đào tạo ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

ThS. Nguyễn Hương Huệ đại diện Phòng KT&ĐBCL ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

TS. Lê Văn Cơ đại diện Phòng QLKH&HTKH ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

ThS. Võ Hoàng Sơn đại diện Phòng TS&CTSV ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

ThS. Nguyễn Thị Huệ đại diện Công đoàn Trường ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

 Minh Huệ

Ảnh: Khắc Tri