TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp giữa Trường Đại học Buôn Ma Thuột với Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẳng

26/12/2019 0 0

Trường Đại học Buôn Ma Thuột (ĐHBMT) và Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nang (CĐPĐ) sẽ phối hợp triển khai các ngành thế mạnh của hai Trường và xã hội có nhu cầu, đồng thời đáp ứng các điều kiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định. Từ năm học 2020 - 2021 trở vê sau, ưu tiên các ngành đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học như sau:

TT 'I

Tên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHBMT

Tên ngành đào tạo trình độ caọ đẳng của Trường CĐPĐ Đà Nắng

l

Dược học

Dược học

Trong thời gian đến, căn cứ các ngành đào tạo được phép đào tạo của hai Trường, có thể xem xét bổ sung thêm ngành đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học.

Bài viết nổi bật
TÁC DỤNG CỦA KHẨU TRANG TỪ GÓC NHÌN KHOA HỌC
TÁC DỤNG CỦA KHẨU TRANG TỪ GÓC NHÌN KHOA HỌC

Dịch viêm hô hấp cấp do virus chủng mới 2019-nCov đang gây ra nỗi hoang mang không nhỏ. Ngày 30/01/2020, thủ tướng Việt Nam nêu phương án ''mạnh'': Có thể toàn dân sẽ phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Chưa bao giờ khẩu trang lại trở thành mặt hàng “hot” đến như vậy. Thế nhưng, liệu biện pháp như trên có chống dịch hiệu quả?

Bài viết mới
TÁC DỤNG CỦA KHẨU TRANG TỪ GÓC NHÌN KHOA HỌC
TÁC DỤNG CỦA KHẨU TRANG TỪ GÓC NHÌN KHOA HỌC

Dịch viêm hô hấp cấp do virus chủng mới 2019-nCov đang gây ra nỗi hoang mang không nhỏ. Ngày 30/01/2020, thủ tướng Việt Nam nêu phương án ''mạnh'': Có thể toàn dân sẽ phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Chưa bao giờ khẩu trang lại trở thành mặt hàng “hot” đến như vậy. Thế nhưng, liệu biện pháp như trên có chống dịch hiệu quả?