TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo: Lịch ôn và thi tuyển sinh liên thông đại học ngành Dược học hệ chính quy năm 2019

13/05/2019 0 0

THÔNG BÁO
Lịch ôn và thi tuyển sinh liên thông đại học ngành Dược học hệ chính quy năm 2019

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông Đại học ngành Dược học hệ Chính quy năm 2019, Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo lịch ôn và thi cụ thể như sau:

1. Lịch ôn thi:

Môn

Số tiết

Thời gian

Giảng viên

Phòng

Toán

40

Ngày 18,19,25,26 tháng 5/2019

ThS. Nguyễn Viết Nam

D.503

Hoá phân tích

40

Ngày 01,02,08,09 tháng 6/2019

PGS.TS. Vĩnh Định

PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

D.503

Hoá Dược – Dược lý

20

Ngày 15, 16 tháng 6/2019

PSG.TS. Trần Mạnh Hùng

D.503

Quản lý dược

20

Ngày 22, 23 tháng 6/2019

PGS.TS. Phạm Đình Luyến

D.503

Dược liệu

20

Ngày 29, 30 tháng 6/2019

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thụy

D.503

Bào chế

20

Ngày 06, 07 tháng 7/2019

TS. Lê Thị Thu Vân

D.503

 

2. Lịch thi: ngày 27 & 28 tháng 7 năm 2019

Trân trọng ./.