TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHCQ bằng hình thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

21/07/2019 0 0

THÔNG BÁO
V/v công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy
bằng hình thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 626/TB-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2019, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy nhóm ngành khoa học sức khỏe năm 2019.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh) đại học hệ chính quy bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 các ngành đào tạo của Trường, như sau:


*Ghi chú: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm điểm ưu tiên đối với thí sinh thuộc các khu vực ưu tiên, và nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định./.