TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo thu học phí các lớp Đại học Chính quy

03/09/2019 0 0

Thông báo thu học phí các lớp Đại học Chính quy, Học kỳ I năm học 2019 - 2020
1.    Ngành Dược:
-    Học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020: 13.900.000đ
-    Vệ sinh, nước uống: 100.000đ/năm học
-    Thời gian nộp: Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 28/09/2019
2.    Ngành Y đa khoa:
-    Học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019: 15.000.000đ/học kỳ
-    Vệ sinh, nước uống: 100.000đ/năm học
-    Thời gian nộp: Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 28/09/2019
3.    Hình thức nộp học phí:
-    Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Ke toán
-    Sinh viên nộp qua ngân hàng Agribank, chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột:
Tên tài khoản: Trường Đại học Buôn Ma Thuột
Số tài khoản: 5201201005128