TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh

20/04/2021 0 0

THÔNG BÁO

(v/v tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm  2019)

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

Tên đề tài: Đánh giá tính đáp ứng của Trichomonas vaginalis với một số tinh dầu dược dụng.

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hà Trinh

Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Phòng D.103 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

                    Số 298 Hà Huy Tập - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk.

Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quan tâm đến tham dự. Đề nghị ban truyền thông chụp hình ảnh và đưa tin về sự kiện trên