TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021 - CNĐT: CN. Võ Thi Thùy Dung

05/06/2021 0 0

THÔNG BÁO

(v/v tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm  2021)

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2021

Tên đề tài: Xây dựng và triển khai mẫu chỉ số đánh giá hiệu quả công việc áp dụng tại phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – trường Đại học Buôn Ma Thuột.

 Chủ nhiệm đề tài: CN. Võ Thị Thùy Dung

Thời gian: 09h30, thứ 3, ngày 8 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng D.103 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

                    Số 298 Hà Huy Tập - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk.

Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quan tâm đến tham dự. Đề nghị ban truyền thông chụp hình ảnh và đưa tin về sự kiện trên.