TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập năm 2020 - Chủ biên: ThS. BS. Nguyễn Thị Vân

05/06/2021 0 0

THÔNG BÁO

(v/v tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập năm 2020)

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập năm 2020 (có Quyết định kèm theo)

Tên tài liệu: Giáo trình Hóa Sinh học.

 Chủ biên: ThS. BS. Nguyễn Thị Vân

Thời gian: 09h00, thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng D.103 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

                    Số 298 Hà Huy Tập - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk.

Kính mời các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học quan tâm đến tham dự. Đề nghị ban truyền thông chụp hình ảnh và đưa tin về sự kiện trên.

Trân trọng./.