TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO: Tuyển sinh bổ sung ĐHCQ bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia năm 2019

21/08/2019 0 0

Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển bổ sung theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 (tải tại đây)

Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển theo hình thức xét tổ hợp môn trong học bạ THPT (tải tại đây)

Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (tải tại đây)