TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Bài viết mới
Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn và khai thác sử dụng phần mềm Bluezone trực tuyến
Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn và khai thác sử dụng phần mềm Bluezone trực tuyến

Bộ Y tế vừa phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo tập huấn trực tuyến khai thác sử dụng phần mềm Bluezone tại 05 điểm cầu(Điểm cầu Trung ương: Bộ Y tế và các điểm cầu TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Nha Trang).