TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

22/07/2023 0 0

THÔNG TIN VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

1. Thông tin chung:

- Tên trường: Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập - P. Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

- Tên giao dịch tiếng Anh: Buon Ma Thuot Medical University (BMTU)

- Mã trường tuyển sinh: BMU - Điện thoại tư vấn: 02623. 98 66 88.

- Website: www.bmtu.edu.vn  - tuyensinh.bmtu.edu.vn  - Fb.com/dhydbmt

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

3. Ngành Tuyển đại học:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

Học phí/ học kỳ

1

Y khoa

7720101

265

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A00 (Toán, Hóa. Lý)

3. A02 (Toán, Sinh, Lý)

4. B08 (Toán, Sinh, Anh)

25.000.000 đ

2

Dược học

7720201

190

1. A00 (Toán, Hóa. Lý)

2. B00 (Toán, Hóa, Sinh)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

17.500.000 đ

3

Điều dưỡng

7720301

100

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A00 (Toán, Hóa. Lý)

3. A02 (Toán, Sinh, Lý)

4. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

4

Y tế công cộng

7720701

25

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

2. A00 (Toán, Hóa. Lý)

3. A02 (Toán, Sinh, Lý)

4. B08 (Toán, Sinh, Anh)

10.000.000đ

 

4. Các Phương thức tuyển sinh: 04 Phương thức.

TT

Phương thức tuyển sinh

Diễn giải

Kế hoạch/ lịch tuyển sinh dự kiến

1

Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT (100)

a. Phương thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm thi THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp môn như sau:

* Thí sinh được chọn 1 hoặc các tổ hợp môn được quy định đối với từng ngành khi đăng ký xét tuyển.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

- Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên,

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ GD&ĐT sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2023.

- Đợt 1 (chính): Thí sinh phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và đào tạo (website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn)

Thời gian ĐKXT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT năm 2023

- Đợt XT NV bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, số đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định và thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường.

2

Xét tuyển bằng kết quả điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT (200)

a. Phương thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp 03 môn.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy định của ngành tuyển sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0;

- Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5;

-Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên.

 - Đợt 1 (chính): Thí sinh phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và đào tạo (website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thời gian ĐKXT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT năm 2023

- Đợt XT NV bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, số đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định và thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường.

 

3

Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức thi năm 2023 (402)

a. Phương thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức thi năm 2023 để đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột:

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức thi năm 2023.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 - Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại Giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0 và có kết quả bài thi đạt 700đ trở lên đối với ngành Y khoa, 600đ trở lên đối với ngành Dược học.

- Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại Khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5 và có kết quả bài thi ĐGNL đạt mức 500đ trở lên.

- Đợt 1 (chính): Thí sinh phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và đào tạo (website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thời gian ĐKXT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT năm 2023

Đợt XT NV bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, số đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định và thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường.

4

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (301)

Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2023.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐK xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong năm 2023.

Biểu mẫu đăng ký xét tuyển:

1. Giấy đăng ký xét tuyển học bạ năm 2023 (Tải về)

2. Phiếu đăng ký xét tuyển điểm thi ĐGNL năm 2023 (Tải về)

Bài viết mới
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: thực hiện số hóa các công tác chuyên môn và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ các công tác quản trị về đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau: