TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo: Tuyển sinh lớp học và ôn thi tiếng Anh trình độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 CEFR) của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

03/02/2020 0 0