TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Bài viết nổi bật
Tuổi trẻ BMTU chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp
Tuổi trẻ BMTU chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp

Góp phần thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019- 2020, hướng tới kỉ niệm 5 năm ngày thành lập trường. Sáng ngày 05/10/2019, Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tổ chức ra quân  dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực dân cư, khuôn viên bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, góp phần xây dựng môi trường XANH – SẠCH – ĐẸP, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Hành Tinh Xanh.

Bài viết mới
Tuổi trẻ BMTU chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp
Tuổi trẻ BMTU chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp

Góp phần thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019- 2020, hướng tới kỉ niệm 5 năm ngày thành lập trường. Sáng ngày 05/10/2019, Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tổ chức ra quân  dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực dân cư, khuôn viên bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, góp phần xây dựng môi trường XANH – SẠCH – ĐẸP, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Hành Tinh Xanh.