TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO Về việc cán bộ giảng viên nhân viên đi làm và sinh viên đi học trở lại

16/08/2020 0 0

THÔNG BÁO

Về việc cán bộ giảng viên nhân viên đi làm và sinh viên đi học trở lại

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường như sau:

  1. Toàn trường đi làm và học tập trở lại vào ngày 17/8/2020.
  2. Phòng Quản lý Đào tạo lên kế hoạch, thời khóa biểu cho Sinh viên đi học trở lại sau dịch Covid-19.
  3. Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành tổng vệ sinh toàn trường đảm bảo vệ sinh trước khi sinh viên vào học;
  4. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học theo Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  5. Thực hiện khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone.

     Đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc./.