TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Thông báo về việc khai báo thông tin sức khỏe và đăng ký tiêm chủng ngừa Covid-19 đối với sinh viên

05/11/2021 0 0

THÔNG BÁO

Về việc khai báo thông tin sức khỏe và đăng ký tiêm chủng ngừa Covid-19 đối với sinh viên

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Nhằm chủ động nắm thông tin sức khỏe và tình hình tiêm chủng ngừa Covid-19 của sinh viên, đồng thời có kế hoạch tổ chức tiêm ngừa cho sinh viên, góp phần sớm đưa hoạt động của Trường trở lại trạng thái bình thường mới;

Nhà Trường yêu cầu  tất cả sinh viên thưc hiện khai báo thông tin sức khỏe và tình hình tiêm chủng cụ thể như sau:

- Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản email cá nhân nội bộ của Trường để truy cập vào cổng thông tin  theo địa chỉ https: https://forms.gle/o1j1PiGwqdnpCyFR7 .

- Thời gian thực hiện khai báo: Từ ngày 06/11/2021 – 10/11/2021.

- Sau thời gian trên, nếu sinh viên có thay đổi, diễn biến về tình hình sức khỏe và tiêm chủng của cá nhân, phải khai báo lại để cập nhật  thông tin theo địa chỉ trên

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Buôn Ma Thuột yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc đầy đủ, trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin khai báo../.