TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Bài viết mới
Lễ khai giảng lớp cao học chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định hướng ứng dụng
Lễ khai giảng lớp cao học chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định hướng ứng dụng

Thực hiện chương trình liên kết đào tạo, sáng ngày 21/9 Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với trường Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định hướng ứng dụng