TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

THÔNG ĐIỆP KHẢO SÁT

14/12/2021 0 0

THÔNG ĐIỆP KHẢO SÁT

Các bạn sinh viên thân mến,

Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo một môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển bản thân cả về tài và đức, Trường Đại học Buôn Ma Thuột rất quan tâm đến ý kiến của sinh viên về các hoạt động sinh viên được học hỏi và trải nghiệm tại Trường. Vì vậy, Nhà trường đã triển khai đến các bạn sinh viên các hoạt động khảo sát hàng học kỳ, hàng năm với THÔNG ĐIỆP như sau:

GÓP Ý KHẢO SÁT LÀ QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN

Khảo sát là kênh thông tin hỗ trợ sinh viên thực hiện quyền lợi nêu ý kiến cá nhân về các hoạt động giáo dục tại BMTU.

BMTU thay đổi, phát triển dựa trên cơ sở góp ý từ sinh viên, từ đó đem lại cho các bạn một môi trường giáo dục chất lượng cao, toàn diện.

 

Hoạt động khảo sát có ý nghĩa rất lớn đối với cả nhà trường và sinh viên:

1. Sinh viên tham gia khảo sát với tinh thần:

Góp ý nhỏ - Đổi thay lớn

2. Nhà trường tiếp nhận ý kiến (feecback) của sinh viên theo quy trình như sau:

Nhà trường sau khi tiếp nhận ý kiến sinh viên sẽ tổng hợp và gửi kết quả khảo sát đến các Thầy Cô hoặc đơn vị liên quan để xác nhận vấn đề tồn tại, phản hồi ý kiến của sinh viên và lập kế hoạch cải tiến công việc => Nhà trường luôn luôn nổ lực cải thiện toàn diện vì sinh viên.

3. Sinh viên sẽ nhận quyền lợi gì khi tham gia các hoạt động khảo sát

  • Nhà trường tạo kệnh thông tin giúp sinh viên có cơ hội nêu ý kiến cá nhân.
  • Sinh viên tham gia góp phần hỗ trợ phát triển Nhà trường.
  • Nhà trường sẽ tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên.
  • Ngoài ra, Nhà trường còn có chính sách cho hoạt động khảo sát như sau:

1. Kinh phí tối đa: 10.000.000 đồng/1 năm học;

2. 1 - 4 đợt tặng quà khảo sát/1 năm học (theo KH khảo sát/1 năm);

3. 1 - 5 lớp được tặng quà khảo sát/1 đợt (theo KH tặng quà/1 đợt).

 

Với tiêu chí đánh giá kết quả khảo sát như sau:

ĐỦ - NHANH – CHẤT LƯỢNG – SỰ PHỐI HỢP

TIÊU CHÍ        CHI TIẾT HỆ SỐ
1. ĐỦ 80-100% +1
2. NHANH

Công thức: Tính trung bình theo hệ số hằng ngày

+  Các ngày càng về trước thì hệ số càng cao;

+  Ngày bắt đầu tính từ khi có lớp đạt 80% (≤ 5 ngày).

Ví dụ: Triển khai trong 10 ngày (N), tính từ N5 (có 1 lớp đạt 80%)

% Nhanh = (%N10*1+%N9*2+%N8* +%N7*4+%N6*5+%N5*5)/ (1+2+3+4+5+5)
+1
3. CHẤT LƯỢNG                                                         

- %  Không ý kiến

Không ý kiến/Không/Để trống -1/2
- % Ý kiến chất lượng

+ Trả lời đúng câu hỏi;

+ Diễn đạt rõ ý cần góp ý (đối tượng và vấn đề cần góp ý rõ ràng);

+ Trả lời đầy đủ câu, không vắng tắt.

+2
4. ĐIỂM CỘNG PHỐI HỢP (CBQLL - Lớp) Công thức: Điểm phối hợp = Số lớp chủ nhiệm đạt 100% * 2 +

13(ĐIM TIÊU CHÍ*H S) + ĐIM CNG PHI HP

 

4. Các đợt sinh viên thực hiện khảo sát/1 năm học:

STT

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT

/NĂM HỌC

THỜI GIAN, NỘI DUNG KHẢO SÁT  
HỌC KỲ I HỌC KỲ II  
T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
SINH VIÊN
1 KS đánh giá học phần (4 đợt)    

x

(HKI – đợt 1)
 

x

(HKI – đợt 2)

x

(HKII – đợt 1)

x

(HKII – đợt 2)
2 KS học phần Tiếng Anh (1-2 đợt)      

x

(TA)
 

x

(TA4)

x

(TA3)

x

(TA2,3)

x

(TA5)
       
3 KS hoạt động hỗ trợ NH (1a)                          
4 KS các phần mềm hỗ trợ NH (1b)                          
5 KS hoạt động thư viện (1a)                   x   x  
6 KS hoạt động NCKH và SHTT (1b)                   x   x  
7 KS hoạt động PVCĐ (1-6)                       x
SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP
1 KS hoạt động đào tạo (1)   x                 x

 

Bài viết mới
Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nhằm nâng cao và thúc đẩy trao đổi các hoạt động về giảng dạy và nghiên cứu khoa học giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực ngành Điều dưỡng. Sáng ngày 18/1 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức buổi lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.