TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

THÔNG TIN THÍ SINH CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý TRONG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024

07/05/2024 0 0

 1. Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các Cơ sở đào tạo (CSĐT) trên Đề án tuyển sinh (ĐATS) và quy chế tuyển sinh của CSĐT; thực hiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo quy định của CSĐT (về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển) tại cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT; tất cả các nguyện vọng của thí sinh bắt buộc phải ĐKXT trên Cổng thông tin chung của Bộ GDĐT hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện để xét tuyển.
 2. Khai báo, cung cấp đầy đủ, chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các CSĐT.
 3. Khai báo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm thông tin để hưởng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (gửi kèm minh chứng đối tượng ưu tiên nếu). Thông tin nơi thường trú ở các giai đoạn do thí sinh khai báo sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên cơ sở dữ liệu về dân cư.
 4. Thí sinh ĐKXT theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, trước 17 giờ 00 ngày 30/06/2024, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu, không giới hạn số nguyện vọng về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT.
 5. Theo hướng dẫn của sở GDĐT, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập ( học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy, cô có trachs nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai (nếu có) hoàn thành chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 31/5/2024.
 6. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu ĐKXT nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) từ ngày 1/7 đến ngày 20/7/2024, thí sinh:
 • Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân và kê khai thông thông trên phiếu;
 • Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở GDĐT nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản và nhập thông tin cá nhân lên Hệ thống, phục vụ công tác tuyển sinh.
 1. Đăng ký và xử lý nguyện vọng:
 1. Từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/07/2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần;
 • Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;
 • Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia);
 • Các nguyện vọng của thí sinh ĐKXT vào tất cả các CSĐT đăng ký theo ngành/chương trình và được xết thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), đồng thời thí sinh phải cung cấp các dự liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại ĐATS của các CSĐT) tương ứng với ngành/ chương trình mà thí sinh đã ĐKXT để các CSĐT sử dụng xét tuyển (Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên Hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký);
 • Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển;
 • Thí sinh đã hoàn thanh việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy đinh.
 1. Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 6/8/2024:

Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

 1. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có);

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa tõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của CSĐT trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

 1. Xác nhận nhập học:
 • Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký NVXT, trừ các trường hợp được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển , nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
 • Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
 1. Từ ngày 28/8/2024 đến tháng 12/2024, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của CSĐT, thực hiện theo ĐÁT được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của CSĐT (nếu CSĐT xét tuyển bổ sung). Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học.
 2.  Thí sinh nộp minh chứng xét tuyển tại CSĐT (theo hướng dẫn về thời gian, địa điểm của CSĐT). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của CSĐT khác để xét tuyển , phải liên hệ với CSĐT để đăng ký dự thi, đến thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu. 

Bùi Hiển