TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược học khóa 2018 - 2023

01/06/2023 0 0

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Dược học năm học 2022 - 2023 của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, từ ngày 29/5 đến 31/5/2023, khoa Dược đã tổ chức  bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 18 sinh viên ngành Dược học, khóa 2018 - 2023.

Tiêu chí đánh giá khoá luận bao gồm các tiêu chí về hình thức, nội dung của khoá luận, phần trình bày và phần trả lời câu hỏi của sinh viên trước Hội đồng. 

Trong các buổi bảo vệ, Hội đồng đã đánh giá nội dung nghiên cứu của các đề tài khóa luận đáp ứng được mục tiêu đề ra, các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu phù hợp, có tính khoa học, giúp đạt được mục tiêu. Sinh viên thực hiện khóa luận tự tin trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Các thầy cô trong Hội đồng chấm khóa luận cùng với sinh viên trong buổi bảo vệ

Sau gần ba ngày làm việc, đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược học khóa 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp, sinh viên tham gia bảo vệ đạt kết quả cao.

Lê Minh Tuấn