TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

13/05/2023 0 0

Chiều ngày 13/5 vừa qua, Công đoàn cơ sở trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức thành công đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Tuấn Đạt – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Trong 5 năm qua, đội ngũ người lao động của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột có sự biến động về số lượng, song chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt, theo báo cáo của Ban chấp hành công đoàn khoá 1 nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hiện có 07 tổ công đoàn với 201 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. 

Công đoàn viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn trường đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động thông qua việc tổ chức thành công hội nghị người lao động hàng năm, thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được quan tâm, các hoạt động phong trào công đoàn sôi nổi, chất lượng. Bên cạnh đó, các hoạt động phục vụ cộng đồng cũng được triển khai và hưởng ứng mạnh mẽ từ các công đoàn viên như tham gia khám bệnh từ thiện thiện, quyên góp ủng hộ các đơn vị giáo dục gặp khó khăn trong đại dịch covid -19, vận động công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo…

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó chủ tịch BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 1 đọc báo cáo tổng kết

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Tuấn Đạt - Bí thư Đảng bộ đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Công đoàn trường, trong đó có sự đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm của các thành viên trong Ban chấp hành, đồng thời đề nghị Ban chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho công đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Tuấn Đạt - Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí, bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội công đoàn ngành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn viên tham gia bầu cử

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sau phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã thống nhất bầu đồng chí Quách Anh Dũng giữ chức vụ chủ tịch công đoàn, đồng chí Kiều Vũ Adrơng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tú giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Trung tâm TTTT&Thư viện

Bài viết mới
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: thực hiện số hóa các công tác chuyên môn và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ các công tác quản trị về đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau: