TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột

14/09/2020 0 0

Ngày 13/9/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Trung tâm KĐCLGD) đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn đánh giá ngoài tại đợt khảo sát sơ bộ có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài, ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cán bộ hỗ trợ hành chính. Tiếp Đoàn đánh giá ngoài có GS.TS. Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường, các Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng Tự đánh giá, lãnh đạo các đơn vị, và đại diện các tổ chức đoàn thể Nhà trường.

Tại buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện hồ sơ tự đánh giá, trao đổi với Trường về kết quả nghiên cứu sơ bộ, thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức như: Thời gian khảo sát chính thức, hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các nhóm đối tượng tham gia phỏng vấn, các địa điểm tham quan, khảo sát, các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, ghi nhận những nội dung đã trao đổi và thống nhất tại buổi khảo sát sơ bộ và sẽ chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn của Đoàn đánh giá ngoài, chuẩn bị đáp ứng tốt cho đợt khảo sát chính thức sắp tới.

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Kết thúc buổi khảo sát sơ bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột, cùng Giám đốc Trung tâm KĐCLGD và Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ, theo đó thời gian khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường được thống nhất từ ngày 01/10 đến 07/10/2020.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Giám đốc Trung tâm KDDCLGD, Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

ThS. Đặng Thị Thanh Cúc