TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Trường Đại học Buôn Ma Thuột chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục

27/05/2021 0 0

Ngày 26/5 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột (BMTU) đã chính thức được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quyết định số 143/QĐ-KĐCLGD của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã triển khai công tác tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn này đánh giá toàn bộ hoạt động của Trường bao gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và đảm bảo chất lượng kết quả hoạt động. Quá trình khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở tại Trường  ĐH Buôn Ma Thuột được thực hiện qua 2 đợt: khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thực hiện.

 Kết quả đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là bước khởi đầu, đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Trường ĐH Buôn Ma Thuột sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để giữ vững và phát triển chuẩn chất lượng giáo dục đã được công nhận. Vì đảm bảo chất lượng không phải là đích đến cuối cùng mà nó còn là một quá trình cải tiến liên tục và lâu dài.

Tin bài: Minh Huệ - Hương Huệ