TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Workshop Trao đổi về Mẫu báo cáo cá nhân bản thử nghiệm

12/11/2023 0 0

Tiếp tục chuỗi hoạt động workshop nội bộ định kỳ, ngày 11 /11 vừa qua phòng Khảo thí & BĐCL tổ chức buổi thảo luận và chia sẻ về mẫu báo cáo cá nhân được triển khai áp dụng cho năm học mới. 

Tham gia workshop có đại diện cán bộ, nhân viên, giảng viên khoa Dược, phòng phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên, phòng Tổ chức hành chính và bộ phận truyền thông Nhà trường. 

Nội dung trao đổi về biểu mẫu báo cáo đánh giá thử nghiệm dành cho cá nhân, đã được áp dụng thử nghiệm cho một số đơn vị phòng ban trong Nhà trường từ tháng 10/2023 và đưa ra được số liệu kết quả hữu ích cho việc điều chỉnh thay đổi mẫu lần 2. 

Mẫu kế hoạch tháng

Mẫu báo cáo tháng

Mẫu đánh giá và kết quả điểm hàng tháng

Sau khoảng thời gian sử dụng thử nghiệm mẫu báo cáo mới, các thành viên đã đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận để mẫu báo cáo được hoàn thiện, cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, với mẫu báo cáo này các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường hiểu rõ hơn về mục đích khi sử dụng của biểu mẫu báo cáo cá nhân, cách gắn liền với hoạt động thường xuyên của mỗi người được hiển thị cụ thể hơn, theo dõi được công tác cá nhân và hỗ trợ người quản lý có giải pháp đo lường, đánh giá chính xác và  khách quan nhất. 

 Dự kiến bản mẫu điều chỉnh lần 2 sẽ được gửi đến các phòng ban, trung tâm để triển khai đánh giá trong tháng tiếp theo (11-12/2023)

Các thành viên tham gia workshop

Ngoài nội dung trao đổi về biểu mẫu báo cáo, buổi workshop còn mang lại sân chơi vui tươi, bổ ích cho các thầy cô thông qua các trò chơi, qua đó tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong Trường và là kênh chia sẻ những thông tin mới, kiến thức chuyên môn, cũng như kinh nghiệm làm việc giữa các nhóm công việc khác nhau.

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

Hy vọng những workshop ý nghĩa như vậy sẽ được các đơn vị phòng ban trong Trường triển khai thường xuyên để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới,  phát huy giá trị cốt lõi của Nhà trường “Năng lực – Đạo đức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” trong giai đoạn mới.

 ThS. Nguyễn Hương Huệ

Trưởng phòng Khảo thí & BĐCL BMTU