TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021

11/06/2021 0 0

Sáng ngày 08/6, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021: Xây dựng và triển khai mẫu chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) tại Trường ĐH Buôn Ma Thuột”, do CN. Võ Thị Thùy Dung - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) làm chủ nhiệm cùng các thành viên trong nhóm thực hiện.

Trong chặng đường 6 năm hình thành và phát triển trường ĐH Buôn Ma Thuột đã có những bước đi ngày một vững chắc, đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì đòi hỏi Nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược trung hạn và dài hạn đã đặt ra.

Nâng cao chất lượng, hoàn thành mục tiêu phải bắt đầu từ những cá nhân, đơn vị, trong Nhà trường. Vấn đề đặt ra hiện nay chính là phải xây dựng được bộ chỉ số KPI từ cấp trường xuống cấp khoa, cấp đơn vị và cấp cá nhân để đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, bộ phận.

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài do GS. TS. Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Với yêu cầu cấp thiết đó, nhóm các thành viên phòng TC-HC, Phòng KT&ĐBCL đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng và triển khai mẫu chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột”, phạm vi áp dụng bộ mẫu KPI tại 4 đơn vị bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Khoa Y và Khoa Dược.

Các thành viên thực hiện đề tài

KPI, trong tiếng Anh gọi là Key Performance Indicator là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. KPI (Key Performance Indicators) là hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc, là công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

CN. Võ Thị Thùy Dung thuyết minh đề tài

Các chỉ số KPIs là căn cứ để Ban lãnh đạo Trường Đại học Buôn Ma Thuột đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các mặt công tác chính như về quản lý đội ngũ nhân sự, hoạt động đào tạo và giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động khảo sát các bên liên quan, hoạt động về tài chính - cơ sở vật chất... Là căn cứ để Nhà trường đánh giá và xếp loại các cá nhân, tập thể có liên quan. Đồng thời xây dựng các kế hoạch nhằm cải tiến chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động chung Nhà trường.

ThS. Trần Nguyễn Tuấn Anh thành viên nhóm thuyết minh đề tài hệ thống lương 3P (sản phẩm chuyên sâu của đề tài sẽ được xây dựng năm 2022)

ThS. Nguyễn Hương Huệ thành viên nhóm thuyết minh đề tài về bộ KPI phòng TC-HC và phòng KT-ĐBCL

Đề tài thuyết minh của nhóm được hội đồng xét duyệt đề cương đánh giá cao, có tính khả thi và thực tiễn lớn. Đề tài mang khái quát cao, không có sự trùng lặp trong các nghiên cứu tại nhà trường. Nhưng khi triển khai sẽ vất vả và khó khăn. Nếu được áp dụng nâng cao tính quản lý, hiệu quả công việc nhà trường.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng. Buổi xét duyệt thuyết minh kết thúc, Hội đồng xét duyệt đánh giá đề cương đề tài xếp loại Tốt và tiếp tục triển khai.

 

Bài viết: Minh Huệ

Ảnh: Khắc Tri