TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

TIN NỔI BẬT

“Đại học Buôn Ma Thuột: với lượng sinh viên mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên.“